Икономически преводи

Икономически преводи

 В ожесточената конкуренция на глобалния пазар вие се нуждаете от всяко едно предимство за дапромотирате или продадете вашия продукт или услуга. Това е особено важно, ако сега стартиратена нови пазари или с нови сегменти и артикули.

 В Трансал Сървисиз ЕООД ние разбираме важноста натези икономически преводи. И тъй като сме помогнали на много фирми да стъпят на българския пазарние знаем, че независимо дали се нуждаете от превод на брошура , превод на рекламни материали илипо- сложни преводи на мултимедийни презентации Трансал Сървисиз ще повери вашите документи запревод в ръцете на опитни професионалисти, които да ви предложат най-добрите и безгрешниикономически преводи.

 С клиенти като Walltopia , CENTILLION ELECTRONICS , Александров ООД , Eurolife и др Трансал Сървисиз доказва , че има сили и знания да се справисправи с каквито и да е икономически преводи , независимо от сложноста и терминологията. 

Екип за икономически преводи

 Всеки един от членовете на нашия екип за икономически преводи има достъп до т.нар. преводаческа памет (translation memory),специализирани речници и промишлено-специфични условия , което гарантира на всеки превод изключителна точност и последователност дори и при най-големите проекти.

 Всички от екипа за икономически преводи са обвързани с търговска тайна и корпоративно споразумение за неразкриване.

 В Трансал Сървисиз ние държиме на конфиденциалността и се обръщаме към въпросите за сигурността много сериозно. 

 Всичките ни икономически преводи остават поверителни!!!.