Конферентни преводи

Конферентни преводи – в помощ на бизнеса!

 Въпреки че английският език е най-разпространеният език в света на бизнеса, винаги ще има езикова бариера между двама души, за които английският не е майчин език, и те ще предпочетат да преговарят на родния си език.Това е особено вярно за конференции, семинари, търговски изложения и други, свързани с бизнеса случаи. Хората искат да разберат напълно и да бъдат напълно разбрани. Това е моментът, в който Вие имате нужда от преводач. За конферентни преводи и симултантни преводи те са абсссолютно необходими.Конферентните преводачи са неизменна част от всяка международна конференция, симпозиум, бизнес преговори, семинари, лекции…Тяхната работа и приносът им за доброто протичане на събитието често остават незабелязани. Без конферентните преводачи обаче комуникацията между участниците в международната проява би била доста усложнена. 

Какво е конферентен превод ?

 На първо място това е КОМУНИКАЦИЯ. Конферентният превод гарантира създаването на комуникационна връзка между хората, премахва езиковите бариери и помага за сближаване на различни култури. 

Конферентен превод – симултанен, консекутивен, лиезон, шушутаж…? Какъв вид да изберете?

 Зависи от това каква комуникация искате да осъществите.Ето защо ние ще Ви предложим напълно безплатна консултация, която да Ви помогне да направите правилния избор лично за Вас. Всяко събитие е уникално и индивидуално, затова и трябва да се планира и организира като такова.

Защо да изберете нашата услуга „Конферентен превод“? 

Защото ние ще Ви предложим:

  • безплатна консултация за вида на превода
  • избор на най-подходящите конферентни преводачи според тематиката на събитието
  • винаги високо качество в лицето на професионални и отлично обучени конферентни преводачи
  • индивидуална ценова оферта според Вашите нужди.

Затова ще се радваме да се свържете с нас, за да планираме и организираме превода на Вашите събития по най-добрия за Вас начин.