Цени

ЦЕНИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

  

Език

Бланкови/общински документи

Акт за раждане, общински удостоверения, свидетелство за съдимост, удостоверения от полиция, НАП и др. подобни

Типови документи

Образователни документи, удостоверения от Агенция по вписвания, служебни бележки и др. подобни

По-слабо специализирана документация

Пълномощни, договори, баланси, отчети, нотариални актове и други

Строго специализирана документация

Юридическа, техническа, медицинска (епикризи), бизнес и икономика

Английски, немски, френски, италиански, испански, руски

10

12

15

18

Гръцки, Украински, Полски, Чешки, Словашки, Румънски, Словенски, Македонски, Хърватски, Сръбски, Чешки

15

17

19

24

Турски, Холандски, Шведски, Норвежки, Унгарски

18

24

25

33

За други езици, непосочени в таблицата, при запитване и по договаряне

 

 

 

 

 

Забележки:

 

– Цените са крайни с ДДС при издаване на опростена фактура.

– Минимална поръчка – 1 страница.

– Минималната поръчка е една страница: 1800 знака (30 реда х 60 знака) в съответствие с БДС EN 15038:2006.

– Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод.

– Цените включват превод от оторизиран преводач при срок за изпълнение: 3 стандартни страници за 24 часа (един работен ден).

– Посочените цени са за превод от един преводач и проверка за грешки в имена, цифри и др.

– Терминологична редакция и преглед от втори преводач – по запитване

– Отстъпки при дългосрочно сътрудничество

Бърза поръчка:

5 стандартни страници за 24 ч. – 20% завишение от цените в таблицата

Експресна поръчка:

 В рамките на деня (за по-обемни преводи се дава конкретна оферта) – 50% завишение от цените в таблицата


ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Цените за легализация варират според вида на документа и срока на изпълнение.

Фирма „Трансал Сървисиз“ начислява единна такса за услугата от 20 лв на документ.

Моля, свържете се с нас за повече информация.

 Телефон: (359) 889 733534

ЦЕНИ ЗА УСТНИ ПРЕВОДИ

Поради комплексността на устните преводи, моля обърнете се към нас за оферта в съответствие с Вашите конкретни изисквания.