Юридически Преводи

Юридически Преводи – кофиденциалност и неприкосновеност на превода

 Трансал Сървисиз ЕООД е агенция за преводи спезиализирана в предоставянето на акуратни юридически преводи. Ние използваме само юристи и юридически преводачи и редактори с професионални квалификации в юридическите преводи и свързаните с тях области. Предлагаме юридически преводи в областта на гражданското право: търговско,международно, семейно и наследствено право,регистрация на търговски марки и патенти,чредяване на търговско представителство пред БТТП, регистрация и пререгистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД,АД , юридически становища, съдебна и следствена документация.

Превод от най-високо качество на правни документи!

 Ние имаме богат опит в превода на правни документи от всякакъв вид. Смесица от опитни и квалифицирани специалисти по езици, отраслови експерти, и мениджъри на проекти. Трансал Сървисиз ЕООД е идеалният партньор дори за най-сложните юридически преводи и специалист в правните преводи при нужда.Ние също така предоставя всички видове правни преводачески услуги, включително съд тълкуване..

Екип за юридически преводи

 Ние поддържаме строго високи стандарти в правните преводи. Възлагаме Вашите юридически преводи на преводачи и редактори, които притежават богат опит в работата в правната индустрия и са преминали през специални правни курсове и обучения. Тези специализации гарантират, че терминологията или конструкциите, специфични за правните документи, винаги ще бъдат преведени правилно.

 В допълнение, ние използваме само високо квалифицирани преводачи, които превеждат изключително на собствения си роден език, като се гарантира, че преводите се четат като оригинални документи.Осигуряваме устни юридически преводи, при водене на съдебни дела (наказателни и граждански) , полицейски разследвания и досъдебни производства, изповядване на сделки пред нотариус и др.

 Това изключително внимание към езиковите и юридически детайли ни позволи да развиваме силни дългосрочни отношения както с големи правни фирми, така и да превеждаме правни въпроси и договори на правните отдели на голям брой мултинационални корпорации